Меню
Вашата количка

5.клас

Продукт: 9789540118468
Книгата съдържа лингвистични и методически препоръки за работа с учебния комплект. Включено е годишно разпределение и програмата по български език за 5. клас. Предложени са контролни задачи за проверка на входното и изходното равнище, както и след всеки раздел от учебника. Вижте вътрешни страници ..
5.00лв
Продукт: 9789543600106
Книгата за учителя по български език за 5. клас е в съответствие с прагматичната насоченост на учебното съдържание и представя форми и методи за доброто усвояване на книжовния език. Разгледани са научните идеи за същността и строежа на изречението, текста и речевото общуване, както и методическите н..
5.00лв
Продукт: 9789541804650
Книгата за учителя представя методически разработки на урочни единици. Определят се целите на уроците, характеризира се учебното съдържание и се представят варианти на методически решения. Учители и ученици ще бъдат улеснени от поместените отговори на всички задачи (тестови..
3.60лв
Продукт: 9789541804759
В книгата за учителя са поместени нормативните документи, на чиято основа са реализирани учебникът и учебната тетрадка по "География и икономика“ за 5 клас. Годишното разпределение позволява оптималното планиране на учебната дейност от страна на уч..
3.60лв
Продукт: 9789543600083
В книгата на учителя се дава синтезирана информация за учебната програма по изобразително изкуство за началния курс и нивото на наличните знания. Очертани са и възрастовите характеристики на петокласниците. Предложени са някои интерактивни методи на работа, които успешно могат да се използват и в об..
5.00лв
Продукт: 9789540118376
В Книгата за учителя е направен обстоен преглед на задачите, които си поставя съвременното обучение по изобразително изкуство. Тя представя методическата концепция на учебника, целите на обучението и очакваните резултати, структурата на учебното съдържание. Всяка тема от разделите Зрително възприят..
5.00лв
Продукт: 9789541805138
Книгата за учителя има за цел да подпомогне работата на учителите по предмета - Информационни технологии. Учебният комплект по информационни технологии за 5. клас съдържа: учебник книга за учителя Настоящото издание е съвместимо с уче..
3.00лв
Продукт: 9789540119151
Книгата за учителя съдържа методически бележки по темите от учебното помагало по информационни технологии за 5. клас, подробни обяснения по изпълнението на всяка от задачите, примерно годишно разпределение, задачи за проверка на знанията и примерно оценяване.  ..
5.00лв
Продукт: 9789540118703
Книгата за учителя по история и цивилизация за 5. клас съдържа методически указания и идеи за работа с учебния комплект. Поставя се акцент върху приемственосттта с изучавания материал по човекът и обществото в 3. и 4. клас и новото учебно съдържание по основните теми: „България — огнище на древни ци..
5.00лв
Продукт: 9547334611
Книгата за учителя по история и цивилизация за 5. клас представя целите на обучението по история и цивилизация за 5. клас. Разгледани са ключовите идеи и послания, които пренасят и развиват на ново равнище информационните и ценностните възможности на учебния предмет. Обяснена е структурата на учебни..
5.00лв
Продукт: 9789540118673
В книгата за учителя е представена структурата на учебника по начин, който бързо и лесно ориентира преподавателя и му предлага методически подходи към типовете уроци. На учителите е предоставено примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание. Предложени са и примерни методически раз..
5.00лв
Продукт: 9543600112
Книгата за учителя по литература за 5. клас съдържа:Особености на обучението по литература в прогимназиалния етап; особености на обучението по литература в 5. клас; структура на учебното съдържание в учебника по литература за 5. клас; примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литерату..
5.00лв
Показани 25 от 36 | 70 (6 Страници)