Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 9789542823827
Познавам д-р Галина Тонева от години. Да работиш с изграден професионалист като нея, да чувстваш подкрепата ?, да се ползваш от опита ?, наистина е привилегия. Малко хора познават проблемите на противодействието на престъпността като нея, защото и малко хора са имали възможността да ги разглеждат от..
19.00лв
Продукт: 9789540737225
Книгата представлява сборник доклади от научна конференция, организирана от Катедрта по наказателноправни науки на Юридичесския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 27 януари 2014 г. Европейските пеирспективи за развитие на наказателното законодателство в ..
27.00лв
Продукт: 9789540729855
Дебатът около създаването на европейско гражданско и потребителско право повече от всяка друга материя присъства в научните и политическите дискусии в частното право. Макар нормотворческата компетентност на Европейския съюз в областта на частното право да е всичко друго, но не и гарантирана, в после..
15.00лв
Продукт: 9789542831297
Интензивното развитие на интеграционните процеси между държавите членки и новите икономически, и социални реалности налагат не само премахването на бариерите на търговските отношения и задълбочаването на икономическата демокрация, но и формирането на нов тип правноорганизационни образувания с европе..
19.00лв
Европейско право Европейско право
Изчерпан
Продукт: 9540722683
Пред Вас е първото българско преводно издание на цялостен самостоятелен учебник по Европейско право. Това е знак за енергичното ни желание да се приобщим към най-добрите образци на европейската правна литература, най-вече по правните, политическите и философските проблеми на европейската интеграция,..
20.00лв
Продукт: 9789542803744
Книгата "Европейско право на околната среда" съдържа подробен преглед на европейските законодателни актове в областта на околната среда. Предлага обяснение на произхода и източниците на общностното право на околната среда и изброява организациите, участващи в правотворческия процес. Изложени са ра..
36.00лв
Продукт: 9789546499875
П.С.Р.ф. Матисен, адвокат; Професор по право, Брюкселски университет; Бивш генерален директор в Комисията на Европейските общности Към настоящия момент "Европейско право. Въведение" вече се е утвърдило като водещ източник, който представлява въведение и едновременно с това справочник за всички ..
25.00лв
Продукт: 978-954-28-2858-7
Специалната част на настоящото учебно ръководство по екологично право на Република България е посветена на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда. Българското законодателство в тази област се развива ..
24.00лв
Продукт: 9789546082596
Изданието ще бъде полезно за всички работодатели и техните управленски екипи, за специалистите по труд и човешки ресурси, за синдикалисти и социални експерти.   Книгата съдържа:   - нормативната уредба, свързана със създаването и съхраняването на електронни документи в труд..
24.00лв
Продукт: 978199110119
Електронният мониторинг върху поведението на осъдени лица е иновативна дейност в България, въведена за периода 2014 и 2015 година като средство за контрол на изпълнението на някои пробационни мерки – „ограничение в свободното придвижване“ и „задължителната регистрация по настоящ адрес“. Електронното..
17.00лв
Продукт: 9770324071970
Сборник с актуализирани нормативни документи    ..
15.00лв
Продукт: 9789546930354
• ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; • ЕВРОФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ; • КРЕДИТИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; • НОРМАТИВНА УРЕДБА - ПРАВО НА ЕС; • СЕРТИФИЦИРАНЕ /ОБСЛЕДВАНЕ/ НА СГРАДИ ; • СЛЪНЧЕВА, ВЯТЪРНА И ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ; • БИОГОРИВА...
19.90лв
Показани 157 от 168 | 1041 (87 Страници)