Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 9789542838456
Книгата е посветена на придобиването на вещни права чрез конститутивни съдебни решения и представлява дисертационният труд на автора, който той успешно защити през месец октомври 2021 г. Книгата е първото цялостно и самостоятелно монографично изследване, което засяга в конкретика проявлението на ана..
28.00лв
Продукт: 9789542841319
Икономическите и социални промени през последните години доведоха до множество нередовно или въобще необслужвани кредити от кредитополучателите или техните наследници. Това генерира значително увеличение на искания на кредиторите по чл. 51 ЗН спрямо наследниците на починалите кредитополучатели, като..
15.00лв
Продукт: 9789540754901
Д-р Светослав Живков е роден през 1979 година в София. Възпитаник е на 7 СУ „Св. Седмочисленици“ и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по история (2003), бакалавър по политология (2007) и доктор по история (2010). Преподавател в Националната гимназия за древни езици и култури „..
35.00лв
Продукт: 9789542837992
Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата „Противодействие на изпир..
18.00лв
Продукт: 9789542836810
За първи път на монографично ниво се изучава, обсъжда и анализира съдържанието на разглеждания способ за доказване - разпитът на свидетел, про­веждан в досъдебния стадий на наказателния процесКато се стъпва върху основите на три отделни научни области – наказателния процес, криминалистиката и психол..
17.00лв
Продукт: 9789542839415
Цветомир Панчев е доктор по наказателен процес и магистър по европеистика. Работил е като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Автор е на статии и доклади с наказателнопроцесуална насоченост, публикувани в реферирани български юридически списания и сборници с научно рецензиране, в това число и от ..
27.00лв
Продукт: 9789540753959
СЪДЪРЖАНИЕПрофесор Цанка Цанкова – биобиблиография / 7Красимира Средкова – Трудови права на бащата / 19Екатерина Матеева – Развитие на съдебната практика по разрешаване на родителски разногласия относно пътуване на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи / 42Малина Новкиришка-Сто..
26.00лв
Продукт: 9789540752655
В центъра на изследването е един важен аспект в отношението право - религия, а именно светското и свещеното. Този проблем е разгледан в рамките на християнската религия и формираната на нейна основа правна цивилизация. Дълго време святото и светското са две страни на нормативния ред, създаден чрез р..
8.00лв
Продукт: 978-619-01-1001-9
Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религията – значението на наказателното право в нея. Анализът се основава на законодателните решения в конституционната уредба за закрепването на тази свобода в каталога на основните права и свобо..
19.00лв
Продукт: 9789546083043
Книгата представя различните аспекти на сделките с вещни права и правните отношения при новото строителство, рисковете при сделки с имоти, брокерското посредничество и проблемите на пазара на недвижими имоти.Очертани са характеристиките на правото на собственост, правото на строеж, сервитутите, нота..
42.00лв
Продукт: 9789542844266
Съществуващата система от мерки за превенцията и противодействие на насилието на деца, в това число и сексуално, не е достатъчно гъвкава и ефективна. Това позволява голяма част от сексуалните насилници на деца да останат неидентифицирани или да не бъдат намерени достатъчно доказателства за извършени..
19.90лв
Показани 1033 от 1044 | 1051 (88 Страници)