Много хора знаят, че почеркът издава характера на собственика си. Но зад компютрите всички имат еднакъв почерк. В този случай погледнете внимателно препинателните знаци, сега те са пътеводната ви звезда.

Точка - Липсата на точка в края на изречението директно показва "безгръбначност" на човек. Кратки фрази с точки, а не с безкрайни запетаи, показват ясно и добре структурирано мислене.

Запетая - Неясен знак, но за щастие картината е конкретизирана от синтактични конструкции. Запетаите, поставени навсякъде, намекват, че образованието не достига, но човекът има голямо, мило сърце. Той чул, че в текста се използват запетаи, но не знае къде и колко. Удивителен знак Учениците слагат тези знаци без никакъв смисъл, в каквото и да е количество.

Тире - знак, предпочитан от демонстративни и емоционални хора.

Двуеточие - ясен знак за сдържаност, качеството се влошава особено, ако този знак се използва вместо тире. Ако любителят на тирето лети като куршум, тогава феновете на двуеточието се движат със скоростта на охлюв.

Многоточие - писателят се развълнувал и отбелязал непълнотата на изложението с многоточие, имал прекъсване в логическото развитие на мисълта, или може би затруднение или външна пречка.

Многоточието - понякога се поставя от бърборещи, чиято мисъл едва се заплита в речниковия безпорядък. Те бързат да се изразят, без да обмислят фразата докрай. Изобилието от точки, според графолозите, показва слабост на характера. Това може да е просто разлика в грамотността. Хората, които не знаят къде да поставят запетая, използват многоточие. Хора с ограничен речник или трудности при обяснение в писмен вид също използват многоточие. Не е добре, ако този знак замества всички други знаци в дълги изречения. Това е причина да се консултирате с психиатър, тъй като подобни симптоми са характерни за шизофреничната пунктуация.


Кавички - негово Величество мързелът! Защо трябва да се потим в търсенето на точна формулировка, като можем да сложим всичко в кавички.

Въпросителен знак - този знак издава неувереността в себе си. Те се грижат за алтернативен изход, за да могат, ако има нещо, да се оттеглят към него. С въпросителните изречения те просто предполагат, а не настояват за нищо.

Скоби - незначителните мисли трябва да бъдат изключени от основата. Правейки такова разделение обаче, почитателите на скобите се объркват още повече.

Точка и запетая - така стигнахме до педанти и онези, които с маниакално желание искат да предадат интонация. Обикновените хора използват запетая в тези ситуации. Дълги, сложни изречения Колко по-сложно е изречението, толкова по-сложна е самата личност. Въпреки че графолозите вярват, че това може да е показно, в действителност човек е съвсем елементарен. Или все още не е разбрал себе си, защо е на този свят.


ИЗТОЧНИК: https://www.actualno.com/curious/kakva-e-vryzkata-mejdu-prepinatelnite-znaci-i-choveshkija-harakter-news_1576569.html