Преди дни попаднах на материал за правописните грешки, които стават толкова масови, че все по-малко ги забелязваме. Без да влиза в подробности, авторът обяснява, че се пише „помоему“, а не „по мое му“ или „по-мое му“; че „не знам“ са две думи; че правилно е „на кого“, а не „на кой“.


Напомня и глаголната форма за 1 л. мн.ч. („тръгнем“, а не „тръгнеме“, „видим“, а не „видиме“ и пр.). Стига и до думите „именик“ и „именник“, които всъщност са думи с две различни значения – „именик“ („именици“) означава човек, който има имен ден, а „именник“ („именници“) – текст, съдържащ (списък с) имена.


Дотук нищо лошо, напротив – полезно и важно. В коментарите под текста обаче… нещата стават трагични. Върхът на грандиозната некомпетентност е достигнат изключително бързо, а неграмотността е примесена с доза критика и нравоучение. И то от хора, които дори в собствените си постове са допуснали фрапиращи правописни грешки.Затова днес ви предлагам да погледнем отново към това, на което всеки ден попадаме в писменото си общуване, и да обърнем специално внимание на грешките, с които ежедневно се сблъскваме. Примерите са напълно реални, а езиковите норми… за съжаление нямат нищо общо с личното ни усещане. Те са факт и не подлежат на „трактовка“.


1. И или Й?

станции или станций

медии или медий

компании или компаний


Правилно е да се пише -и – форма за мн.ч. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с -й.


Системата може да бъде надстройвана до напълно компютризирана, интегрирана лаборатория с множество работни станции.

Законът за българските медии не забранява това.

Много компании обявиха ръст в годишния си приход.


2. На път или напът?

Когато думата „напът“ е наречие, трябва да се пише слято според правописния речник.


Напът съм да се сдобия с нов телефон.


3. По и най

Частиците по и най се пишат полуслято (отделят се с малко тире) пред прилагателни имена (по-голям, най-интересен, по-щастлив, най-горещ) и пред наречия (по-нагоре, най-напред).


Защо не се държиш по-учтиво със съучениците си?

Най-бързо и най-лесно ще стигнете върха по означената пътека.

За да постигаш всичко по-лесно, гледай по-ведро на живота и не се отчайвай, най-вече не се отчайвай!


Частиците по и най се пишат отделно пред: съществителни имена (пó човек, най юнак); глаголи (пó харесвам, най обичам); някои изрази (пó към мене, пó на открито).


Е, добре, всички разбрахме, че си пó юнак от другите.

Най ме радват ръчно изработените подаръци, защото са направени специално за мен, с мисъл за мен.

Ела пó към мене, за да могат и другите да седнат по местата си.


В тези случаи частицата пó се пише с ударение, за да се разграничи от предлога по.
4. Именик или именник?

Това са две различни думи. Съществителното именик, мн.ч. именици, означава „човек в деня, когато е именият му ден“.


Днес е Петровден – честито на имениците!

Трябва да почерпиш, нали си именик днес!


Съществителното именник, мн.ч. именници, означава „текст, съдържащ имена“.


В този именник споменава ли се кога има имен ден Денис?

Именникът на българските канове (ханове) е кратък летопис, съдържащ имената и родовете на няколко ранни български владетели.


5. Пълен член (-ът или -ят)

Употребява се в следните случаи:

– Членуваната дума изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е възможно, значи думата е подлог и получава пълен член.


Явно конникът се бе спотаил и ги дебнеше.

(Явно той се бе спотаил и ги дебнеше.)

Преди две години строежът бе завършен, но вече е започнал да се руши.

(Преди две години той бе завършен, но вече е започнал да се руши.)

Съдът разпореди синът да бъде заличен от списъка на свидетелите.

(Съдът разпореди той да бъде заличен от списъка на свидетелите.)


– В случай че към членуваната дума има несъгласувано определение, се заменя цялото словосъчетание.


Епицентърът на окачественото като „слабо“ земетресение е бил на около 30 км от Каламата.

(Той е бил на около 30 км от Каламата.)


– Членуваната дума изпълнява служба на съгласувано определение или приложение на подлога. За проверка се използва замяната с той на цялото словосъчетание, в което е включена думата. Ако това е възможно, значи тя е съгласувано определение/приложение и получава пълен член.


В дългата си история прекрасният замък е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище.

(В дългата си история той е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище).

Управителят Петър Колев се надява в близките дни проблемът с електричеството в хотела да бъде решен.

(Той се надява в близките дни проблемът с електричеството да бъде решен.)

Еверест – най-високият връх в света, е част от Хималаите.

(Той е част от Хималаите.)


– Членуваната дума в изречението е след някой от следните глаголи: съм (бъда – бъд. време), оказвам се, изглеждам, казвам се, наричам се, стана/ставам (със значение „съм“), остана/оставам (със значение „съм“), представлявам (със значение „съм“).


Андрис Берзинш е новият президент на Латвия.

Как преценяваш факта, че в един момент ти се оказа най-важният служител във фирмата?

Отборът на Парагвай просто изглеждаше най-силният в квалификациите.

Ford S-Max стана автомобилът на годината в Европа.

Подходът трябва да си остане същият.

Покритието представлява процентът от заявките за реклами, в резултат на които е получена поне една реклама.


– Членуваната форма е обръщение.


Хей, ти, новият, какво правиш там?

Свидетелят, елате по-близо!


– Членуваната форма е употребена самостоятелно в заглавие на книга, филм, пояснителен текст към снимка, диаграма, таблица и други подобни и не се намира след предлог:


„Прекрасният нов свят“

„Козият рог“

„Сексът и градът“

Моят син като ученик

Но: „По пътя“


6. От време на време, отвреме навреме или отвреме-навреме?

Този израз се пише като четири отделни думи – от време на време. Правописът му е специално регламентиран.


Отпускайте се от време на време, позволявайте си да се поглезите.

От време на време ми изтръпва дясната ръка – това опасно ли е?

Продавачката беше мълчалива, само от време на време хвърляше подозрителни погледи към клиентите.
7. Откъде или от къде?

Правилно е да се пише слято – откъде.


Откъде да купя качествена храна за папагали?

Недоумявам откъде черпите тази информация.


8. Рожденик или рожденник?

И това съществително име се пише с едно н – рожденик, мн.ч. рожденици.


Наздраве за рожденика – чашите до дъно!

Рожденици днес са футболистът Емил Костадинов и телевизионните водещи Мира Добрева и Иван Звездев.


С едно н се пише и рожденица.


Ден преди концерта Гергана е рожденица.


9. Помоему или по моему?

Да, думата е русизъм. И да, в руския език правописът ѝ няма общо с българския. Според родната граматика това наречие се пише слято – помоему.


Часовникът помоему не е елегантен и има мъжко излъчване.

Помоему ти постъпи справедливо, но доста хора ще ти се разсърдят.


10. Вляза, влязат или влезна, влезнат?

Правилно е да се пише вляза, влязат. Думите влеза, влезат и влезна, влезнат (влезнеш, влезне и т.н.) са некнижовни.


Не мога да вляза в Skype, постоянно ми дава съобщение за грешна парола.

Ако реформите влязат в сила, ще успеем да избегнем фалит.


Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

– я се намира в сричка под ударение;

– сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;

– след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във вляза са изпълнени и трите условия, затова се пише и изговаря я.


Във формите за 2 и 3 л. ед.ч. и 1 и 2 л. мн.ч. на глагола за сегашно време я се променя в е, защото не е изпълнено второто условие: влезеш, влезе, влезем, влезете.


Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река.

Държавата трябва да влезе в ролята си.

Надявам се да влезем бързо в състезателен ритъм.

Опитайте се да влезете в акаунта си и да смените паролата.


Примерите са от сайта Как се пише?, в който авторът Павлина Върбанова ежедневно води битка с неграмотността у нас. И един съвет за финал – ако имате колебание, влезте там и проверете. Ще ви отнеме не повече от минута, но със сигурност ще изглеждате доста по-стабилни в защитаваната от Вас теза. ????

ИЗТОЧНИК: https://www.10te.bg/lyubopitno/10-pravopisni-greshki-s-koito-se-sblaskvame-vseki-den/