Меню
Вашата количка

Право

Когато решим да купим нов или употребяван автомобил от чужбина или от автоборсите в България, трябва да се съобразим с много фактори. През какви стъпки и процедури трябва да преминем, как документално да ги оформим и най-важното - колко ще ни струва в крайна сметка новата придобивка. Вариантите не с..
6.00лв
Продукт: 9786191980253
Емил Лозев е доктор по социология на изкуството и изкуствознанието.   Настоящата книга е третата поредна сред посветените на авторските и сродните права в музиката и изобразителното изкуство, като последната от тетралогията "Авторски права в изкуствата" - Авторски права в драматичното и..
20.00лв
Продукт: 9789549415834
Книгата е първи по рода си монографичен труд на български език с фокус върху авторско-правната проблематика в екранните изкуства, който си поставя за цел специфичният обект на изследвне да бъде обхванат многоаспектно чрез използване на интердисциплинарен подход и сравнителен анализ. Понятието аудио-..
18.00лв
Авторско право. Договори Авторско право. Договори
Изчерпан
Продукт: 9789542810544
"Авторско право. Договори" е първата книга от поредицата "Издателско право". В нея са разгледани основните теоретични постановки в рамките на действащата нормативна уредба на авторското право. Засегнати са някои аспекти на библиотечната дейност в контекста на авторското право. Изследвана е об..
17.00лв
Продукт: 8782746082688
В Закона за авторското право и сродните му права са уредени най-важните въпроси, касаещи правата на архитектите-проектанти. При действието на тези правни норми се натрупаха множество несъответствия и спорове, които пораждат проблеми при реалната защита на носителите на авторски права на архитектурни..
15.00лв
Адвокатската защита по наказателни дела Адвокатската защита по наказателни дела
Изчерпан
Продукт: 9786191980758
Настоящото издание има за предмет на изследване ролята на съдебния адвокат по разглеждането на наказателни дела. През последните години на промени в наказателния процес няма изследвания, изготвени от съдебни адвокати по наказателни дела. В повечето случаи за адвокатската защита пишат преподаватели в..
12.00лв
Административен процес Сборник нормативни актове VI/2020 Административен процес Сборник нормативни актове VI/2020
Изчерпан
Продукт: 9789542824763
Сборникът е актуализиран към 17.06.2020 г...
6.50лв
Продукт: 9789542818908
В учебника са взети предвид промените в законодателството до края на септември 2016 г. Отразени са промените в множество закони, включително важни из­менения и допълнения в АПК (въвеждането на администра­тивните договори), в Закона за нормативните актове, в За­кона за административните нарушения и н..
18.00лв
Продукт: 9786191981380
Ивайло Младенов е държавен служител в Агенция "Митници" с над 20 годишен стаж в системата. Завършил е първо през 1990 г., Факултет" Артилерия, ПВО и КИС" в гр.Шумен към Националния Военен Университет" Васил Левски"/тогава Висше Народно Военно Артилерийско Училище " Георги Димитров"/ с офицерско зван..
24.00лв
Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ
Изчерпан
Продукт: 9789542825616
Силната страна на това изследване е именно фокусирането на авторката в практическите специфики, които са характерни за нелеката разделителна линия между степента на обществена опасност – основната разлика между двете правни явления. Книгата е написана върху основата на защитен дисертационен труд..
17.00лв
Продукт: 9789542824220
Монографията разкрива същността на административния договор. За постигането на тази целта е анализирана нормативната уредба в законодателство на страните от Западна Европа и е съпоставена с регламентацията в Административнопроцесуалния кодекс и специалните закони. Разгледани и обобщени са всички тео..
10.00лв
Продукт: 9789542838180
Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавнот..
18.00лв
Показани 13 от 24 | 1033 (87 Страници)