Меню
Вашата количка

3.клас

Продукт: 9540115744
Съдържа методически разработки на учебните теми, разнообразни съвети за организиране на учебния процес и предложения за разнообразяването му с игри, театрални представления и нетрадиционни форми на учене. Специален раздел е посветен на възможностите за организиране на дидактически игри с картите и п..
5.00лв
Продукт: 9789540120997
Одобрение от МОН:заповед № РД 09-334/07.03.2008 г. Учебният комплект по немски език за 3. клас покрива изискванията на учебната програма по отношение на съдържанието, знанията и уменията на учениците. Отделните уроци са обединени в следните теми: отново на училище, описание на класната с..
20.00лв
Продукт: 9789547313385
Помагалото е предназначено за работа в часовете на класа за 3. клас. То включва част от темите, предвидени в програмата за гражданско образование в началното училище, познание за себе си, познание за другите и някои от най-важните правила за съвместен живот в семейството, в ..
2.40лв
Продукт: 9789543160921
Препоръчва се от Сдружение на българските начални учители Помагалото е създадено от учители за учители и малки ученици. Основава се на практически опит, придобит в системната и продължителна работа в клас и проверени практики. Авторите са членове на Сдружението на българските нача..
10.00лв
Продукт: 9789540127941
Одобрение от МОН:заповед № РД 09-1034/19.08.2013 г. Учебното помагало „Български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина” е разработено съобразно с Държавните образователни изисквания и адаптираните учебни програми на МОН по български език и литература за учениците от 3. клас, живе..
19.55лв
Продукт: 9789540137803
Помагалото е изцяло преработено в съответствие с актуалната учебна програма. Промените в нея наложиха добавянето на няколко урока, промяна и допълване на други с материала за новия начин за представяне на частите от цяло, извличане на информация от различни източници – таблици, схеми и други. По..
7.90лв
Продукт: 9789540139968
Текстовете за диктовки са специално написани, за да са в пълно съответствие с дидактическите цели на всяка тематична единица по български език за 3. клас. Различните типове диктовки дават възможност на учителя да разнообрази своята работа, а на учениците – да упражнят и затвърдят знанията си върху и..
6.90лв
Продукт: 9789549519563
Учебното помагало е предназначено за подпомагане на учениците в овладяването на езиковите норми и за улесняване работата на учителите в процеса на обучение по български език. По обем и съдържание то изцяло е съобразено с новата учебна програма, с новите учебници по роден е..
3.50лв
Продукт: 9547311220
Сборникът "Задачи по математика" за 3. клас има за цел да формира умения и навици за усвояване на методи и конкретни похвати при овладяване на математическите знания и решаване на задачи. Задачите в сборника са групирани въз основа на тематичен и идеен признак. Настоящото издание е съ..
5.80лв
Продукт: 9789549519938
Учеб­но­то по­ма­га­ло е съ­об­ра­зе­но с но­ва­та учеб­на прог­ра­ма и с дър­жав­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни изис­к­ва­ния за на­чал­на учи­лищ­на въз­раст. По­ра­ди на­ли­чи­е­то на ал­тер­на­тив­ни учеб­ни­ци за тре­ти клас заг­ла­ви­я­та на те­ми­те след­ват учеб­на­та прог­ра­ма. То­ва ще поз­во­л..
5.60лв
Продукт: 9789541813317
В учебното помагало са включени задачи по математика за 3. клас, чрез които се надгражда задължителната подготовка, осъществявана чрез учебниците и помагалата към тях.     Голяма част от включените в помагалото задачи са нетрадиционни – решаването им изисква съобразителност, д..
6.00лв
Показани 1 от 12 | 66 (6 Страници)