Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 978-954-28-​​​​​2351-3
Нищо не може да илюстрира така многообразието на житейски казуси и сложността на подвеждането им под определена правна норма от съдебната практика. Това е разбирането, което години наред ме мотивира да събирам и обобщавам практиката на върховната ни съдебна инстанция по различни въпроси.  &..
26.00лв
Домашното насилие Домашното насилие
Изчерпан
Продукт: 9789548365727
Новата книга на Мариана Праматарова засяга домашното насилие - един тревожен и неразрешен проблем у нас. Книгата е предназначена за студентите от юридическите факултети в университетите, преподаватели, юристи, действащи съдии и прокурори, лица, пострадали от домашно насилие, ученици и всички граждан..
7.00лв
Продукт: 9789542813057
В монографията е направен анализ на реформите в българското законодателство, породени от ратифицирането на Р България на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Разгледано е това влияние върху наказателно-процесуалната дейност като паралелно са разгледани както про..
35.00лв
Продукт: 1169010000000
Тази книга съдържа изчерпателно правно знание по търговски спорове, свързани с учредяването, управлението, преобразуването и прекратяването на търговските дружества, и съотносимите към тях регистърни производства. При разработката на правния анализ е използван интерактивен подход, при който теорет..
19.80лв
Дървени строителни конструкции: Основи за проектиране Дървени строителни конструкции: Основи за проектиране
Изчерпан
Продукт: 9548873745
Книгата представя систематизиране, синтезирано изложение и анализ на основни положения при проектиране на дървени конструкции за нормална експлоатационна температура в светлината на постановките на националната Наредба № З и на европейския стандарт Еврокод 5: - строителни свойства на дървесината; ..
7.00лв
Продукт: 9789542805427
Изданието представлява пръв систематизиран и досега единствен по обема си изследователски разрез на българските държавно-правни източници, свързани с вероизповедна тематика. То обхваща извлечения и цялостни текстове на повече от сто нормативни документи, имащи пряко или косвено отношение към религио..
14.00лв
Продукт: 9789543264247
Чрез прилагането на един по-различен подход книгата е опит държавата да бъде представена многостранно, с цел да се преодолее едностранчивото ? изучаване от различните науки - история, политология, социология, право, антропология - на които тя е обект на изследване...
17.00лв
Държавна администрация и държавна служба/ 6 издание Държавна администрация и държавна служба/ 6 издание
Изчерпан
Продукт: 9789547306868
B сбоpникa сa включeни Зaконът зa aдминистpaциятa, Зaконът зa дъpжaвния служитeл, Зaконът зa пpeдотвpaтявaнe и paзкpивaнe нa конфликт нa интepeси и дpуги aктовe, с които сe уpeждaт стpуктуpaтa нa aдминистpaциятa, основнитe пpинципи нa оpгaнизaция нa нeйнaтa дeйност, длъжноститe и основнитe изисквaни..
6.90лв
Продукт: 9789546492800538
Предлаганият труд е продължение на усилията на автора за теоретичното осмисляне на финансовия контрол в съответствие с новите нормативни решения в частта отнасяща се до уредбата на Закона за държавната финансова инспекция. Като второ преработено и допълнено издание на книгата от 2004 г., в настоящат..
8.00лв
Продукт: 9789540742465
Предлаганата книга изследва конституционализма като широкообхватно по своето съдържание обществено явление. Под конституционализъм се разбира идейното и политическо движение, насочено към въвеждане и поддържане на конституционно управление, т.е. такова , при което публичната власт се формира и осъще..
12.00лв
Продукт: 9789542814320
Настоящата книга помага да се разбере философията на Европейската прокуратура. Изложението преминава през националното ни право, международното право и стига до правото на Европейския съюз. Естествено продължение и развитие на правото на Европейския съюз е създаването на Европейската прокуратура. В ..
22.00лв
Продукт: 9789542804154
Трудът е първата цялостна теоретична разработка на института на Европейската заповед за арест (ЕЗА). В него авторът - съдия във Върховния касационен съд, прави анализ на концепцията за Европейската заповед за арест и на основни принципи на правото на ЕС в областта на наказателноправното сътрудничест..
15.00лв
Показани 145 от 156 | 1051 (88 Страници)