Меню
Вашата количка

Право

Енергийна ефективност. Сборник с актуализирани нормативни документи Енергийна ефективност. Сборник с актуализирани нормативни документи
Изчерпан
Продукт: 1150344000002
Закон за енергийната ефективност Общи приложения Функции на държавата за повишаване на енергийната ефективност Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и предоставяне на енергийни услуги Разполагаемост и достъпност на информацията Финансови механизми ..
10.00лв
Продукт: 9786192393533
В монографията се изследва правната характеристика на жалбата в производството по обжалване на ревизионни актове, уредена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В сравнителноправен аспект се разглежда правната уредба на производството по обжалване на ревизионните актове в държавите-членки н..
15.00лв
Животновъдни обекти/ Норми за проектиране. Ветеринарномидицински изисквания. Технологични норми Животновъдни обекти/ Норми за проектиране. Ветеринарномидицински изисквания. Технологични норми
Изчерпан
Продукт: 1123677000001
Изданието съдържа: - Норми за проектиране - Ветеринарномедицински изиствания - Технологични норми..
10.00лв
Продукт: 9789548933926
Настоящото монографично изследване си поставя две основни цели. Първата е създаване на ясна методологическа рамка за работата на разследващите органи и прокурора, свързана с края на досъдебната фаза. Втората се фокусира върху преодоляване на нормативни пречки за постигане на ефективен досъдебен проц..
14.00лв
Продукт: 9789542833581
Васил Александров завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., където е хоноруван асистент по Римско частно право в периода 2014–2017 г. Практикува като адвокат, а през 2016–2018 г. е младши съдия в Софийски градски съд. От 2018 г. е съдия в Софийски районен съд. През 2020 ..
21.00лв
Продукт: 9789546082701
Книгата съдържа обстоен преглед на правната уредба, разписана в новия Закон за хората с увреждания, в правилника за неговото прилагане и във вътрешните правила на ИА „Главна инспекция по труда” за извършване на специализирани проверки, издадени въз основа на правилника. Представени са правата и задъ..
24.00лв
Закон за акцизите.Тарифа за акцизите Закон за акцизите.Тарифа за акцизите
Изчерпан
Продукт: 1113887000007
Изменен, ДВ, бр. 113 от 28 декември 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г...
1.50лв
Закон за банките Закон за банките
Изчерпан
Продукт: 1113414000005
..
1.50лв
Продукт: 1127326000008
Книгата съдържа: - Закон за българските документи за самоличност - Правилник за издаване на българските документи за самоличност - Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси..
3.90лв
Показани 169 от 180 | 1041 (87 Страници)