Меню
Вашата количка

Право

Дейност на специализираните държ. органи в България Дейност на специализираните държ. органи в България
Изчерпан
Продукт: 1200431000009
"Дейност на специализираните държ. органи в България" е анализ с юридически експертен поглед на извършваните дейности от спецслужбите съвместно техните сътрудници на територията на България, автор на професионалния анализ в книгата е Стоян Стоянов ( р. 1969 година), по образование той има магистърск..
15.00лв
Действие на вписването по българското вещно право Действие на вписването по българското вещно право
Изчерпан
Продукт: 9786191980932
Книгата предлага на читателя анализ на видовете действие на вписването на актове относно имоти – нотариални актове за прехвърляне или учредяване на вещни права, ипотеки, договори за особен залог върху търговско предприятие, възбрани, договори за аренда в земеделието, договори за наем, брачни договор..
20.00лв
Делба на съсобственост Делба на съсобственост
Изчерпан
Продукт: 9789542805984
В представения труд са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ и ГПК. Делбата на съсобственост обхваща материи на различните клонове на час..
12.00лв
Продукт: 9786191980451
"Деликатната отговорност" е специализирана правна монография, която отвежда вниманието ни върху възникването на множеството въпроси, които са свързани с деликатната отговорност. Автор на книгата е специалистът Симеон Тасев.   Това изследване е посветено на понятието като същност, предпо..
20.00лв
Продукт: 9786191980178
Монографията е четвърто допълнено и преработено издание на "Деликтно право" на проф. Поля Голева от Института за държавата и правото - БАН и ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски". Тя представлява единственото у насн цялостно и пълно изследване на правната уредба на непозволеното увреждане през последните 50..
28.00лв
Продукт: 9546497606
Настоящата работа за пръв път поставя на обсъждане криминалистичните проблеми и търсене на отговор за възможните процесуални форми и правила за използването в наказателното производство на полиграфа, като метод за оценка достоверността на гласните доказателствени средства чрез използване на специалн..
9.00лв
Продукт: 978-954-28-2856-3
Книгата на д-р Герман Германов е първото у нас монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския Наказателен ко­декс институт – деяние, извършено от лице, което е действало като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон. В него не само са очертан..
19.00лв
Продукт: 9789543250271
Даниел Дж. Солов е доцент в Правния факултет на университета "Дж. Вашингтон", САЩ. Той е съавтор на Закон за личната тайна. Електронни бази данни непрекъснато събират информация за нас - седем дни в седмицата, двадесет и четири часа на ден. Докато сърфираме в Интернет, безпрецедентно количество от..
18.00лв
Дискусионни тези в административното право и процес Дискусионни тези в административното право и процес
Изчерпан
Продукт: 9789542805298
В книгата са дискутирани актуални въпроси по следните теми: - Административни договори; - Мълчаливо волеизявление на административния орган; - Оспорване на административни актове пред горестоящ орган; - Контрол върху оперативната самостоятелност; - Оспорване на административни актове пред ..
20.00лв
Продукт: 9789542832966
Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не са разглеждани в съдебната практика на Върховния касационен съд в анализирания период. Не съм си позволил да давам собствени трактовки на липсващите хипотези, тъй като така бих излязъл изв..
18.00лв
Длъжностни характеристики за работодатели + CD Длъжностни характеристики за работодатели + CD
Изчерпан
Продукт: 954-9619-41-9
Практически коментар, подготвен и съставен на базата на появилите се проблеми в синхронизирането с новата НКПД. Ще сте наясно как да прилагате НКПД и да оформите и промените щатното си разписание. Компакт диск с над 150 примерни длъжностни характеристики за професии и длъжности от всички клас..
30.00лв
Показани 121 от 132 | 1041 (87 Страници)