Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 9789542817369
Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение, който е вълнувал юристите още от древното римско право и продължава да бъде неизменна част от съвременните европейски законодателства. Настоящата книга си поставя за цел да обедини някои по-нетрадици..
18.00лв
Продукт: 9786191980611
Представеният труд е монографично изследване в българската правна литература на преобразуванията на търговски дружества чрез вливания и сливания след извършената сериозна промяна на нормативната уредба в областта на преобразуването на търговски дружества със ЗИДТЗ, обн.ДВ бр.58/2003 г. и след трансп..
18.00лв
Продукт: 9789542819059
 "Вменяемост и невменяемост" е помощен правен сборник съставен от професор Румен Марков.   Тази книга е създадена от една амбиция и с помощта на опитни професионалисти и преподаватели от правните факултети в страната като примерите са от практиката на ВКС, Върховния административен..
20.00лв
Продукт: 9789542813798
Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература. Във въведението се обосновава актуалността и значимостта на темата. В първата глава "Характеристика на законодателството, предвиждащо наказателна отговорност за военни престъпления" се р..
15.00лв
Продукт: 9789546081605
Тази книга ще даде на любознателния читател знанието и самочувствието на добър познавач на пенсионното осигуряване у нас. В приложни коментари, подготвени като въпроси и отговори, са разяснени всички въпроси, свързани с правото за пенсиониране, условията за придобиване на пенсия, видовете пенсии, тя..
19.80лв
Въведение в административния протокол Въведение в административния протокол
Изчерпан
Продукт: 9547510460
Ha пръв пoглeд нямa пo-cкучнa и пo-eднooбрaзнa дeйнocт в държaвнaтa aдминиcтрaция oт рaбoтaтa нa cлужитeлитe oт прoтoкoлнитe звeнa нa цeнтрaлнo и мecтнo нивo, кoитo винaги трябвa дa ce придържaт cтриктнo към прeдвaритeлнo извecтни нoрми и прaвилa, кoгaтo oргaнизирaт oпрeдeлeни прoтoкoлни мeрoприятия..
12.00лв
Продукт: 9789542809975
Джей М.Файнман е почетен професор по право в университета "Рътгърс", Камдън. Правото е навсякъде. То е предизвикателство за интелекта. Понякога то може да бъде жестоко. Разрешаването на юридически проблеми не е лесно, но всеки може да получи основна представа за тяхната същност. Тази книга ще ви..
25.00лв
Продукт: 9789543238347
През последните десетилетия една нова идея привлече вниманието на теоретиците, политиците и практиците на наказателното правосъдие - идеята за възстановителното правосъдие. Поставяйки на фокус възстановяването на вредата от престъплението, на жертвата, на извършителя и на статуквото като цяло, а не ..
15.00лв
Външна политика. Дипломация Външна политика. Дипломация
Изчерпан
Продукт: 9786546499615
Промоция на българския книжен пазар - октомври..
18.00лв
Продукт: 9789546082374
"Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения" е правна книга със законови и нормативни документи. Специализираното четиво е дело на експертите в областта на трудовото законодателство - Теодора Дичева, Мариана Василева и Лариса Тодорова     Сборникът съдържа специфична..
36.00лв
Продукт: 978-619-160-673-3
Книгата представлява цялостно и систематично изследване на проблематиката, свързана с върховенството на правото като нормативна концепция за развитието на правната система. В нея се проследява идеята за върховенство на правото от Античността до модерното общество, като се анализират и сравняват разл..
15.00лв
Показани 73 от 84 | 1033 (87 Страници)