Меню
Вашата количка

Право

Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието
Изчерпан
Продукт: 9789546081476
Повече от 90 експертно разработени процедури по уреждане на трудовите отношения, заплащането на труда, условията на труд и трудовия архив в предприятието...
24.00лв
Продукт: 9789543820382
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ Глава първа: Общи положения Глава втора: Изисквания към устройството на преносната мрежа Глава трета: Изисквания към устройството на раз..
13.80лв
Продукт: 9789542808930
Гpаницитe пpи pазглeжданeто на дeлата пpи закpити вpати. Гpаницитe пpи пpиcъeдиняванeто и иззeмванeто. Гpаницитe пpи използванeто на cпeциални pазузнаватeлни cpeдcтва. Гpаницитe за оcигуpяванe на защитeна от закон тайна cъглаcно НПК на Фpанция, Италия и Гepмания. Пpактика на Eвpопe..
13.00лв
Продукт: 9789542827856
Настоящият труд е първото самостоятелно изследване, посветено на глобата по българското наказателно право. В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. Основно място..
18.00лв
Продукт: 9789546930378
Административни мерки и административно-наказателна отговорност Глоби, нарушения и наказания по Закона за движението по пътищата Актуални към април 2010 г...
3.20лв
Продукт: 1167462000005
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2012    ..
27.00лв
Продукт: 9729548935261
В настоящия сборник ще намерите съдебната практика от 2008 и 2009 г., включена в ГПК с 817 препратки. Тук е публикувана и малка част от съдебната практика от времето на ГПК (1952г.), която е запазила значението си и при ГПК (2007г.), включена е в г..
16.80лв
Продукт: 9789548933261
В настоящия сборник ще намерите съдебната практика от 2008 и 2009 г., включена в ГПК с 817 препратки. Тук е публикувана и малка част от съдебната практика от времето на ГПК /1952г./, която е запазила значението си и при ГПК /2007г./, включена е в г..
16.80лв
Продукт: 9789546081995
Тази книга съдържа ценно приложно знание по един от най-актуалните въпроси в здравеопазването - проблемът с отговорността на всички участници в здравния процес. В първата част е обхваната проблематиката на гражданската отговорност - понятие и характерни черти, предпоставки и особености, изключв..
24.00лв
Продукт: 9789542835592
Съдържание:   Граждански процесуален кодекс; Закон за правната помощ; Закон за медиацията; Закон за международния търговски арбитраж; Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК); Тарифа № 1 към Закона за държавни..
8.20лв
Продукт: 9789547306899
15. издание - към 21 декемвpи 2010 г. Cбopникът включва пocледните изменения на ГПК, oбнаpoдвани в "Дъpжавен веcтник", бp. 100 oт 21.12.2010 г. Cбopникът включва Гpажданcкия пpoцеcуален кoдекc и пoдзакoнoвите актoве пo пpилаганетo му. Пoмеcтени cа и Закoнът за пpавната пoмoщ, Закoнът за медиацията..
6.90лв
Продукт: 9787656866075
Съобразено с действащото законодателство на Република България към 01.2011 г. Последна актуализация ДВ, бр. 5 от 14.01.2011 г. Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във в..
5.90лв
Показани 85 от 96 | 1031 (86 Страници)