Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 9789540736907
Център на внимание във втората за автора монография, посветена на омбудсмана, са административноправните въпроси на дейността на българския омбудсман, както и перспективите на развитието му в контекста на членството на страната в Европейския съюз и при действието на нови и основополагащи за защитата..
12.00лв
Продукт: 9789542810162
Настоящото издание е десето поред, но е първото, което е създадено по новия Граждански процесуален кодекс. То стана необхидом след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия Г..
88.00лв
Българско гражданство. Процедури Българско гражданство. Процедури
Изчерпан
Продукт: 9546497398
Сборник нормативни актове.    ..
6.00лв
Българско наследствено право/ Девето преработено издание Българско наследствено право/ Девето преработено издание
Изчерпан
Продукт: 9789542805632
Учебникът пo нaследственo пpaвo нa Xpистo Taсев е чaст oт нaшетo нaучнo нaследствo. Пpетъpпял седем издaния (1953, 1956, 1963, 1987, 200. 2004, 2006 гoдинa), тoй имa зa цел дa пoдпoмaгa кaктo студентите пo пpaвo, тaкa и пpaктикувaщите пpaвници. Haписaн пpеди пoвече oт 56 гoдини, учебникът oстaвa е..
15.00лв
Българско наследствено право/ твърда корица Българско наследствено право/ твърда корица
Изчерпан
Продукт: 9789542813682
Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Претърпял десет издания (1953, 1956, 1963, 1987, 1993, 2000, 2004, 2006, 2009, 2013 г.), той има за цел да подпомага както студентите по право, така и практикуващите правници. Написан преди повече от шестдесет години..
20.00лв
Българско трудово право Българско трудово право
Изчерпан
Продукт: 9789547154971
Настоящият курс по трудово право има за цел да подпомогне студентите от различни специалности в изучаването на тази учебна дисциплина. Трудовото право се изучава, освен от студентите по право, така и от студентите в специалностите „ Счетоводство и контрол "; „ Социални дейности "; „Публична админист..
25.00лв
Продукт: 9786191980680
Настоящият наръчник има за предназначение да помогне на студентите по право и практикуващите юристи да разберат по-добре международното правно сътрудничество със специфичните му форми и механизми...
15.00лв
Продукт: 9844831302
Настоящото издание съдържа: ВАЛУТЕН ЗАКОН НАРЕДБА № 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра НАРЕДБА №10 за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене ..
3.90лв
Продукт: 9789549704143
В тази книга е направено изследване на вещните сервитутни права. Обхванати са всички основни въпроси, свързани с темата: обща характеристика на сервитутите като вид ограничени вещни права; обект и съдържание на сервитутните права; отделни видове сервитути по българското законодателство; способи за п..
14.00лв
Продукт: 9789542808213
Един нов прочит на българското вещно право в неговата статика и динамика е направен от проф. д-р Джеров в осмото преработено и допълнено издание на учебника. Той може да бъде от изключителна полза както на студентите, изучаващи правната наука, така и на практиците, научните работници и всички, кои..
26.00лв
Продукт: 9789542803164
Настоящото издание изследва взаимодействието между европейското и българското административно право, като съпоставя различните пластове регулация. Анализирани са редица напълно нови проблеми, при които практиката на Съда на ЕО понякога диктува разрешения, които се отклоняват от възприетото в АПК. ..
25.00лв
Показани 61 от 72 | 1029 (86 Страници)