Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 9547922750
Закон за медиацията Закон за международния търговски арбитраж Тарифа № 1 към ЗДТ..
6.99лв
Продукт: 9789542814740
Отмяната на ГПК от 1952 г. и приемането на нов съдопроизводствен закон през 2007 г. имаше за цел не само да ускори в максималната възможна степен разглеждането и приключването на гражданските дела, но и да доведе до еднаквото и непротиворечиво решаване на един и същ казус от различните съдилища в ст..
15.00лв
Продукт: 9789547306707
Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти за участие на гражданите в политиката? Кои са предпоставките за адекватно и рационално включване на гражданите в процесите по дебатиране и взем..
11.00лв
Продукт: 9786191980604
Книгата разглежда детайлно въпроса за ролята на България като външна граница на Европейския съюз.   Съдържа:   Понятието и видовете граници Детайлно описание на държавната граница на Република България Организация на охраната на границата на Република България П..
15.00лв
Продукт: 978-954-28-3246-1
При разработката на темата много добре разбирам, че не може да се осигури равен старт при представянето, изучаване- то и разискванията по нея, тъй като едни от читателите са по- напред в усвояването на материята, а други едва сега започват да я усвояват. Ето защо ще помоля първите да..
23.00лв
Данъци 2011/ 10-то издание Данъци 2011/ 10-то издание
Изчерпан
Продукт: 9789547306882
В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии. Включен е и Законът за..
12.60лв
Продукт: 9789544496517
Обектът на изследване в настоящата разрабаотка са екоданъците като ограничител на замърсяването посредством ценовите "сигнали", които "изпращат" до производители и потребители. Предметът на изследването е въздействието на екоданъците като пазарноориентиран инструмент върху натрупаното замърсяване у ..
18.90лв
Данъчни престъпления Данъчни престъпления
Изчерпан
Продукт: 9786191980345
"Данъчни престъпления" е монографски труд по право на Павел Гайдаров.   Целта на този сборник е да разгледа и да изследва в детайли цялостната характеристика на престъпленията с данъчен характер, тяхната система на приложение и различната специфика на конкретните видове. За да може да б..
15.00лв
Продукт: 9789542814382
Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪ..
15.00лв
Показани 97 от 108 | 1031 (86 Страници)